Mărturisirea de credință antiecumenistă a Ieroschimonahului Paisie Prodromitul

Pierderea în greutate mărturisirea de credință

Suntem şi rămânem membri ai Bisericii Ortodoxe Române, Biserica strămoşilor, a noastră şi a urmaşilor noştri.

doză suplimentară pentru pierderea în greutate

Scopul luptei noastre este de a ne delimita de erezia ecumenistă şi a conştientiza pliroma Bisericii româneşti cu privire la pericolul pătrunderii acestei erezii în viaţa bisericească, generând astfel o reacţie menită să determine ierarhia să condamne sinodul din Creta ca pe unul care a instituţionalizat ecumenismul la nivel panortodox şi să înceapă demersurile pentru retragerea BOR din toate organizaţiile ecumeniste locale, naţionale, regionale şi mondiale.

Ne ferim a-i considera eretici pe toţi membrii Bisericii Ortodoxe Române care mai au încă comuniune cu ierarhii ecumenişti. Operăm distincţia necesară între cei ce au o cugetare eretică manifestă, clădită în pierderea în greutate mărturisirea de credință de propagandă ecumenistă şi exprimată prin acceptarea fără rezerve a ecumenismului şi a hotărârilor din Creta — la nivel decizional, în cazul ierarhilor, şi de solidarizare cu decizia acestora, în cazul acelor clerici şi mireni cu mentalitate ecumenistă —, şi cei ce se află în comuniune părtăşie cu aceştia din alte motive decât ataşamentul faţă de pierderea în greutate mărturisirea de credință ecumeniste: frica, ignoranţa, lipsa unei informări corecte, incapacitatea de a înţelege ce s-a întâmplat în Creta etc.

Îi tratăm pe cei cu cugetare eretică ca pe ereticii condamnabili, dar încă necondamnaţi de un sinod ecumenic sau panortodox al Bisericii Ortodoxe, şi îi îndemnăm la pocăinţă, abandonarea şi condamnarea ecumenismului şi revenirea la gândirea ortodoxă a Bisericii, iar pe cei aflaţi încă în comuniune cu ei îi sfătuim să se informeze corect cu privire la sinodul mincinos din Creta şi, după o serioasă deliberare cu privire la efectele ereziei ecumeniste asupra mântuirii şi a vieţii Bisericii, în deplină libertate a conştiinţei proprii, să înceteze, prin nepomenire, comuniunea cu erezia ecumenistă şi cu cei ce o propovăduiesc în Biserica noastră, ştiut fiind că Sfinţii Părinţi conglăsuiesc că ereticii şi cei aflaţi în comuniune cu ei sunt deopotrivă vrăjmaşi ai lui Dumnezeu, iar părtăşia la erezie, indiferent de motivul care o generează, este începutul căderii şi al formării cugetării şi practicii eretice.

Nu împărtăşim ideea că toţi arhiereii Bisericii Ortodoxe din întreaga lume sunt compromişi şi că la ora actuală nu ar mai exista nicăieri ierarhi ortodocşi sau că toate Bisericile Ortodoxe sunt ecumeniste.

twitter cum să slăbești bine

Recunoaştem şi respectăm atât lupta dusă de Bisericile Ortodoxe care au pus capăt participării la mişcarea ecumenistă şi au refuzat, din acest motiv, să ia parte la sinodul din Creta, cât şi mărturisirea ierarhilor care se opun deschis ecumenismului şi deciziilor luate în Creta.

Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să îi întărească pentru a întruni un sinod ortodox al întregii Biserici care să condamne ecumenismul, sinodul din Creta şi, nominal, pe cei ce le susţin. Suntem de acord că schimbarea calendarului în anul a fost o acţiune ecumenistă care a rupt unitatea liturgică a ortodocşilor de pretudindeni.

(PDF) ÎNVĂŢĂTURA DE CREDINŢĂ CREŞTINĂ ORTODOXĂ | Alexandru Martoiu - clinicaarmonie.ro

Considerăm că o revenire la calendarul patristic se poate face numai fie printr-o decizie a sinodului Bisericii Ortodoxe Române, fie a unui sinod panortodox sau ecumenic cu autoritate pentru toţi credincioşii ortodocşi din lume. Credem că revenirea unilaterală, personală sau în grup, la calendarul vechi ar crea, în acest moment, aceeaşi dezbinare pe care a creat-o în urmă cu un secol schimbarea acestuia.

În viaţa liturgică, îndemnăm la ţinerea calendarelor editate de către episcopiile Bisericii Ortodoxe Române, iar în privinţa diferitelor dezlegări la peşte aflate în aceste calendare sau a altor neclarităţi recomandăm celor ce doresc să urmeze, în ţinerea postului sau a sărbătorilor, rigoarea dintotdeauna a Bisericii, fără pogorămintele făcute în ultimele decenii, să se consulte cu duhovnicii care cunosc prevederile tipiconale din vechime.

Afirmăm că întreruperea pomenirii ierarhilor ecumenişti nu suspendă în vreun fel legislaţia canonică a Bisericii Ortodoxe, care continuă să fie obligatorie pentru toţi, în interpretarea corectă, multiseculară, a Bisericii, iar nu a fiecăruia dintre cei ce o utilizează, şi ne delimităm de orice derapaj de gândire teologică, de limbaj sau de comportament, produs sub pretextul luptei contra ereziei ecumeniste pierde in greutate fupa motivat prin exemple greşit înţelese sau scoase din context ale celor care au luptat în trecut împotriva diferitelor erezii din Biserică.

În acest sens, îndemnăm pe toţi cei ce au întrerupt pomenirea să adopte un limbaj teologic echilibrat, rezervat, în duh de pace, menit a-i încuraja mai ales pe cei ce cugetă ortodox şi se pregătesc să întrerupă comuniunea cu pierderea în greutate mărturisirea de credință şi promotorii acesteia, dar şi pe cei ce încă nu au luat o atitudine faţă de ecumenism şi trebuie să vadă în lupta noastră lupta nu poate slăbi la 47 de ani bună, iar nu o atitudine pierderea în greutate mărturisirea de credință şi lipsită de dragoste.

greutate sănătoasă de pierdut într-o săptămână

Respectăm principiile luptei contra ecumenismului enunţate în Rezoluţia Sinaxei de la Botoşani, din 18 iunieşi deciziile adoptate cu prilejul întâlnirii de la Beiuş, din 12 septembrie Îi respectăm şi sprijinim pe preoţii pierderea în greutate mărturisirea de credință au fost caterisiţi necanonic pentru mărturisirea lor ortodoxă şi continuăm nepomenirea până când ierarhia se va dezice şi va condamna sinodul din Creta şi va lua măsuri pentru scoaterea Bisericii noastre din toate organizaţiile pierderea în greutate mărturisirea de credință.

Participăm numai la întâlnirile şi sinaxele organizate legitim, cu un larg consens al membrilor Sinaxei Ortodoxe Naţionale în privinţa oportunităţii şi necesităţii convocării acestora, exprimat în duhul păcii şi al colaborării, pentru împreună-slujirea lui Hristos şi a Bisericii Sale. Considerăm de o importanţă deosebită continuarea activităţii de informare a clericilor şi credincioşilor BOR cu privire la gravitatea documentelor sinodului din Creta, în diverse forme: articole, predici, cărţi, pliante, conferinţe, discuţii publice sau private etc.

În acest spirit, suntem deschişi spre un dialog onest cu autorităţile eclesiale cu privire la ce s-a întâmplat în Creta, pentru a găsi o soluţie actualei crize. Afirmăm disponibilitatea de a pierderea în greutate mărturisirea de credință la activităţile la nivel naţional pierderea în greutate mărturisirea de credință interortodox care au ca scop coagularea unei atitudini a ierarhilor, clericilor şi credincioşilor ortodocşi în vederea întrunirii unui sinod panortodox sau ecumenic de condamnare a ecumenismului, a sinodului din Creta şi, nominal, a celor ce le susţin.

Recomandăm tuturor clericilor şi credincioşilor care au întrerupt pomenirea să se dedice vieţii liturgice şi de rugăciune şi împlinirii poruncilor evanghelice, pierderea în greutate mărturisirea de credință care se obţin despătimirea şi urcuşul duhovnicesc, iar nu speculaţiilor şi dezbaterilor teologice inutile, ce riscă să producă dezbinare între cei ce au pornit la drum cu acelaşi ţel şi devieri schismatice sau eretice de la calea patristică a acestei lupte.

Accentuăm nevoia de unitate, frăţietate şi coerenţă în mărturisirea celor ce au pierderea în greutate mărturisirea de credință pomenirea, pentru ca exemplul nostru să fie unul demn de urmat pentru toţi cei ce ar dori să ia atitudine contra ecumenismului. Aceste principii vor fi propuse spre dezbatere publică, apoi vor fi supuse analizei celorlalţi membri ai Sinaxei Ortodoxe Naţionale, în cadrul următoarei întâlniri trimestriale legitim întrunite, aceştia putându-le cu acel prilej modifica sau completa, iar dacă vor pierderea în greutate mărturisirea de credință acordul necesar al majorităţii membrilor Sinaxei, vor fi transpuse într-o rezoluţie faţă de care îşi va putea exprima adeziunea poporul credincios, în cadrul unei sinaxe legitim organizate, cu participarea clericilor şi credincioşilor care au întrerupt pomenirea ierarhilor ecumenişti.

Dumnezeu să ne ajute! Ieromonah Grigorie Sanda Pr. Ioan Ungureanu Pr. Cosmin Florin Tripon Pr. Claudiu Buză Pr. Doi ani mai târziu. Pseudosinodul din Creta, care reprezintă un punct critic și de vârf al apostaziei contemporane, susținut de cei puternici ai pământului și de întâistătători și episcopi apostați, nu a avut parte de reacția cuvenită, astfel încât să se ajungă fie la zădărnicirea acestuia dintru început, fie, ulterior, la respingerea și condamnarea sa imediată.

Slabi și neputincioși după criteriile lumii, puternici fiind însă în Hristos, ne continuăm rezistența, pentru a împiedica și a stăvili extinderea dezastruoasă a panereziei ecumenismului.

Simbolul de credinţă sau Crezul – teza şi sinteza mărturisirii noastre ortodoxe… – Stelian Gomboș

Pentru moment, persecutările, calomniile, defăimările și dorita noastră izolare de turma lipsită de cateheză și informare pot părea că își ating țelul, așa cum s-a întâmplat de multe ori în istoria Bisericii, din îngăduința lui Dumnezeu, pentru a ne fi încercate credința și răbdarea. În conștiința pleromei diacronice a Bisericii, pseudosinodul din Creta este un sinod eretic, nu unul sfânt, nici mare, nici sinod, așa cum mulți dintre noi am denunțat și așa cum reiese și din Actele Manifestării teologice desfășurate la Tesalonic, care sunt publicate în continuare.

Protopresbiter Theodoros Zisis Salut din partea Părinților nepomenitori din Biserica Ortodoxă din Moldova Preacinstiți Părinți și împreună-slujitori în Hristos, Iubiți frați în Hristos, Cu aceste câteva cuvinte, pline de iubire în Domnul și cu smeritele și călduroasele noastre urări pentru toți Părinții și frații care se luptă pentru Ortodoxie, în Grecia și în alte părți, salutăm această manifestare, organizată de asociațiile ortodoxe din Tesalonic care au întrerupt comuniunea cu episcopii cu cuget eretic, precum și de cunoscuta Sinaxă a Clericilor și Monahilor Ortodocși, cu care cum să slăbești în exces colaborat de multe ori în trecut, încă de la începutul anului mântuiriipentru combaterea comună a panereziei ecumenismului.

Atunci și noi, două mănăstiri și mai mulți preoți din Republica Moldova, am întrerupt, în conformitate cu Sfintele Canoane, pomenirea episcopilor locali și a Patriarhului Moscovei, din cauza aprobării pierderea de grăsime 5 săptămâni eretice preliminare ale sinodului așa-zis panortodox din Creta de către Sfântul Sinod al Bisericii Ruse, sub a cărei jurisdicție ne aflăm, precum și din pricina aprobării Declarației comune de la Havana, de asemenea eretice, date de Patriarhul Chiril și Papa Francisc.

Ne bucurăm de subiectele și obiectivele acestei manifestări care, cu ajutorul lui Dumnezeu, va contribui la informarea pleromei Ortodoxe în legătură cu ecumenismul antihristic, la întărirea fermității credincioșilor, la clarificarea aspectelor eclesiologice ale luptei de îngrădire și la coordonarea pierderea în greutate mărturisirea de credință de pretutindeni.

Așa cum gândurile și rugăciunile pierderea în greutate mărturisirea de credință ne însoțesc, la fel vă însoțesc și ale noastre pierderea în greutate mărturisirea de credință îndeosebi pe păstorii care poartă greutatea acestei binecuvântate lupte și pe Părintele Protopresbiter Profesor Theodoros Zisis, care a avut întotdeauna grijă, prin prezența sa în Moldova și prin întregul său sprijin, să consolideze lupta noastră smerită, dar impusă de sfânta credință. Vă mulțumim pentru strădaniile pe care le depuneți pentru singura Biserică adevărată și ne rugăm să primiți întotdeauna putere de Sus în lupta dumneavoastră personală, precum și în cea duhovnicească și dogmatică.

Cerând rugăciunile dumneavoastră, Din partea Părinților nepomenitori din Biserica Ortodoxă a Moldovei, Arhimandritul Pafnutie Sfânta Mănăstire Răciula Cuvânt de salut al părintelui arhimandrit Maximos Karavas Iubiți părinți și frați, Să-I mulțumim din inimă lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să ne întâlnim din nou în numele Lui și pentru numele Lui, fiindcă astăzi Biserica noastră se află în cel mai teribil ciclon care a existat de-a lungul vieții sale bimilenare, ecumenismul și cu toate derivatele acestuia.

Suntem amenințați de arhierei că ne vor trimite în fața sinodului pentru a ne caterisi dacă nu întrerupem îngrădirea.

  • Stabileste-ti obiective pentru a slabi
  • Cum să pierzi grăsimea mai mică din miez
  • O să mă facă să scap în greutate
  • Pierdere în greutate pooja bose
  • Slăbește obezitatea în exces
  • Angajamentul De La Cape Town - Mărturisirea de credinţă şi Apelul la acţiune | Lausanne Movement
  • Revista Mărturisirea Ortodoxă by Mihai-Silviu Chirila - Issuu

Unor preoți le-au fost tăiate salariile; răsplata cerească însă nu o pot tăia! Caterisirea din partea unor astfel de episcopi lipsiți de curaj, tăcuți și şovăitori, a căror tăcere exprimă o credință eretică izbitoare, nu ne înspăimântă.

Ascultarea de episcop presupune ascultarea acestuia de Hristos și de Sfintele Canoane ale Bisericii și nu ascultarea de un om, orice funcție ar avea acesta, așa cum fac ei față de Bartolomeu. Să ne trimită spre caterisire! O astfel de caterisire din partea unor astfel de arhierei va fi o cinste pentru noi, întrucât Îl imităm pe Hristos și mii de sfinți.

Să se lepede de cel mai mare dintre ereziarhi, Pierderea în greutate mărturisirea de credință, și atunci cu bucurie vom părăsi și noi îngrădirea. Fraților, corabia Bisericii nu este în primejdie; cei care sunt în primejdie sunt sufletele, pasagerii și echipajul. Fiindcă, din păcate, în loc să rămână pe vas pentru ca pasagerii și personalul să se urce în bărcile de salvare, iar căpitanul să coboare cel din urmă, căpitanii noștri au sărit, din nefericire, în barca lui Bartolomeu, care este găurită și se vor scufunda împreună cu acesta.

Ridică-se valurile! Nu vom minți față de tine, Cinstire de Părinţi predanisită!

Mărturisirea de credință antiecumenistă a Ieroschimonahului Paisie Prodromitul

Întru tine ne-am născut și întru tine trăim și întru tine vom adormi! Urăm bună desfășurare conferinței și ne dorim ca sufletele noastre să se unească încă și mai mult întreolaltă.

Fiindcă, din păcate, suntem caracterizați, și ca eleni și ca creștini, de un rău: acela al separării. Fiecare dintre noi vrea să se facă propria-i voie. Dumnezeu să ne învrednicească să ne reîntâlnim cât de curând. Cuvânt de salut al părintelui protopresbiter Haralambos Manolis Iubiți pierderea în greutate mărturisirea de credință și împreună-slujitori în Hristos, Iubiți fii în Hristos, În primul rând, Îi mulțumesc Preabunului nostru Dumnezeu, Care ne-a învrednicit astăzi să ne adunăm toți într-un cuget pentru a vesti tuturor că noi rămânem neclintiți și credincioși Bisericii noastre Ortodoxe.

Hotărârilor Sfintelor Sinoade. Urmăm Sfinților Părinți.

Angajamentul De La Cape Town – Mărturisirea de credinţă şi Apelul la acţiune

Aceștia au păzit credința noastră și nu orice pseudosinod. Nu le vom permite neortodocșilor, celor nepocăiți, pierderea în greutate mărturisirea de credință sărute Sfântă noastră Masă. Canoanele Bisericii nu sunt pentru noi zidurile rușinii. Pentru noi nu există multe Biserici.

Potrivit acestora, cei care se îngrădesc nu provoacă schismă și sunt vrednici de cinste, deoarece apără Biserica de schismă. Acesta este motivul pentru care persecutările clericilor sunt anticanonice și nedrepte. Însă noi, Poporul lui Dumnezeu, le mulțumim fiindcă au stat drepți și neclintiți.

Sunt curajoși, sunt gata să sufere pentru Ortodoxie. Fraților, să stăm departe de panerezia perfidă a ecumenismului! Părinte Theodoros Zisis, conducător în această mare luptă pentru Biserica noastră, vă mulțumim!

Părinte Nikolaos Manolis, sunt mândru de tine și de sfânta ta familie. Pentru luptele pe care le duci pentru Ortodoxia noastră. Rezistă, copilul meu, în fața prigonirilor, a defăimărilor, a tribunalelor episcopale și sinodale.

Părinții tăi, frații tăi, fiii tăi duhovnicești se roagă pentru tine. Să ai binecuvântarea noastră, copilul meu! Vă mulțumim. Părinte Fotios Vezynias, ești vocea ortodoxă a Mitropoliei Pierderea în greutate mărturisirea de credință. Această voce se aude acum mai tare, mai clară, de-acolo, de sus!

trambulinarea te ajută să slăbești

Le mulțumim tuturor celor care au fost prigoniți sau se află sub prigonire pentru Ortodoxia noastră, clerici și mireni. Mulțumim Asociațiilor Ortodoxe, președinților și membrilor acestora.

Vă mulțumesc. Trăiască Ortodoxia! Cuvinte de îndemn la luptă ale părintelui Filotei Zervakos Stylianos Kementzetzidis Cinstiți părinți și frați în Hristos, Permiteți-mi ca în locul unui alt salut, să vă transmit câteva cuvinte de luptă ale fericitului Părinte Filotei Zervakos, ca pe un început de sunet de trompetă pentru trezirea conștiinței, spre întărirea celor care se luptă pentru Ortodoxie și împotriva panereziei ecumenismului antihrist.

Însă celor care priveghează ca să le sfâșie, fie ei mai-mari, episcopi sau patriarhi, nu trebuie să le dăm ascultare, ci anatema, nu pace, ci război. Pace cu Stăpânul păcii, Domnul nostru Iisus Hristos și Păstorii cei buni, război cu păstorii cei răi, cu lupii cei în piei de oaie, cei sensibili și cei înțelegători, cei nevăzuți și cei văzuți, pentru care să Îl rugăm pe Preabunul Dumnezeu să îi alunge departe de turma Sa cuvântătoare și să îi nimicească ca pe niște vase ale olarului și să păzească și să izbăvească Turma Sa cuvântătoare și oile Sale cuvântătoare de lupii ce o pierderea în greutate mărturisirea de credință.

Aceștia au tulburat Biserica și au zdruncinat conștiințele creștinilor ortodocși… Apoi se plâng că poporul nu îi respectă, că nu le dă cinstire, că nu ascultă de ei.

Simbolul de credinţă sau Crezul – teza şi sinteza mărturisirii noastre ortodoxe…

Cum e posibil să îi cinstească cineva și să asculte de aceștia atunci când ei propovăduiesc în gura mare împotriva Sfinților Apostoli?! Și puținii aleși se vor clătina, iar puțini dintre cei puțini vor rămâne neclintiți Să fim cu băgare de seamă să nu trădăm Moștenirea primită nici măcar printr-o iotă sau o cirtă. Aici nu încape nicio iconomie, galanterie și cοnfοrmare. Dacă nu ținem cont de altceva, cel puțin să ne temem de cuvintele categorice și de anatemele Sfinților Apostoli și de blestemele purtătorilor de Dumnezeu Părinți.

Să audă acestea și ecumenismul. Sfinții Părinți, care ne-au învățat și despre icoane, despre Cruce, despre tămâiere și altele, au avut Duhul Sfânt, nu erau ca noi, oamenii din neamul viclean de astăzi. Care ortodox, care are puțină credință și evlavie față de cele predanisite, nu va numi un astfel de sinod pseudosinod? Unii dintre păstori și dintre episcopi s-au făcut lupi în piei de oaie, desăvârșiți nesocotitori și călcători ai sfintelor canoane și ai tradițiilor apostolice, căutând să le desființeze și să le înlocuiască.

Alții au deschis porțile și îi cheamă și îi primesc pe lupii papistași, protestanți și pe toți ereticii, ca să intre fără nicio îngrădire și să aducă jertfă, ca să piardă și să sfâșie oile cele cuvântătoare Și, în loc să se lupte și să poarte de grijă pentru pierderea în greutate mărturisirea de credință Bisericii, se luptă să o dezbine în mai multe biserici și să o facă paneretică